911s

Porsche 911S Sportomatic


Rok 1974 był rokiem dużych zmian dla Porsche. Po pierwsze designerskich: z powodu nowych norm bezpieczeństwa 1974 was a year of big changes for Porsche. Firstly design-wise: due to new safety standards […]

Czytaj więcej